انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه

انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه
منابع امنیتی عربستان از وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی حرم نبوی (ص) در مدینه منوره خبر دادند.

انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه

منابع امنیتی عربستان از وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی حرم نبوی (ص) در مدینه منوره خبر دادند.
انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه

اپدیت نود32 ورژن 9

اسکای نیوز