گل تماشایی پدیده مهارنشدنی رئال(عکس)

گل تماشایی پدیده مهارنشدنی رئال(عکس)
درخشش مارکو آسنسیو، پدیده جدید رئال مادرید ادامه دارد. او پس از گل استثنایی ای که در سوپرکاپ اروپا به سویا زد امشب نیز یک بار دیگر برای کهکشانی ها موفق به گلزنی شد.

گل تماشایی پدیده مهارنشدنی رئال(عکس)

درخشش مارکو آسنسیو، پدیده جدید رئال مادرید ادامه دارد. او پس از گل استثنایی ای که در سوپرکاپ اروپا به سویا زد امشب نیز یک بار دیگر برای کهکشانی ها موفق به گلزنی شد.
گل تماشایی پدیده مهارنشدنی رئال(عکس)

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس