احتمال داخلی‌سازی تحریم‌ها با عضویت در FATF جدی است/ فشار بر نظام بانکی افزایش می‌یابد

احتمال داخلی‌سازی تحریم‌ها با عضویت در FATF جدی است/ فشار بر نظام بانکی افزایش می‌یابدمدیرعامل اسبق صندوق توسعه ملی بیان اینکه هم‌اکنون همکاری با FATF در چارچوب منافع ملی کشور Continue Reading →