برگزاری کارگاه آموزشی معاونین سیاسی، بخشداران و مدیران میانی فرمانداری های البرز

برگزاری کارگاه آموزشی معاونین سیاسی، بخشداران و مدیران میانی فرمانداری های البرزمدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز بر لزوم انعکاس خدمات دولت به مردم از سوی فرمانداران و بخشداران تأکید Continue Reading →