همه چیز درباره صفحه آرایی و طراحی مجله

صفحه آرایی مجله یا طراحی مجله معمولا تخصصی است و مخاطبانی خاصی دارد ولی مخاطب روزنامه‌ها عام هستند.قطع مجله از روزنامه کوچکتر است و شیرازه و نوعی صحافی دارد ولی ورق‌های Continue Reading →