گرافیک سه بعدی چیست؟

گرافیک سه بعدی چیست؟

هنر گرافیک سه بعدی شاخه ای از هنر گرافیک هست که در واقع به ترسیم و نمایش سه بعد اشیاء در فضای دو بعدی دارد. این فضای دو بعدی می تواند تلویزیون و یا مانیتور کامپیوتر باشد. در حالیکه پیکسل ها در فضای دو بعدی بیانگر رنگ،...
ادامه مطلب
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس